Allmänna villkor

Villkor

Imprint

Stichting  Maria Sophia Zorg 
Keurvorststraat 24
6584EH Molenhoek
Holland
Tf: +31 248445388


E-post: [email protected]
Internet *: www.matrioshka.nl

Den STIMAZO Foundation är en stiftelse under offentlig rätt.
Auktoriserad person (er): Olga Terekhova, Hans Verstappen (ordförande) Stiftelsen är en stiftelse med
frivilligt arbete och använder dina vinster, enligt
Stadgar för stiftelsen (särläkemedel) barn i behov som stiftelsen skall betala till finansministeriet typgodkännande för varje skatt.

Tillsynsmyndighet: förbundsfinansministeriet, Central
Administration - Heerlen Holland 6401 0800-0543
Ekonomiska enligt § 139C skattelagstiftningen:
NL 822141449
Medlem i handelskammaren Venlo-Holland: 14130145

FotoVillkor
Villkor

§ 1 Allmänt
Genom att placera ett ytterst framgångsrikt bud eller genom en omedelbar köp, kommer att ingås mellan kunden och laddningen av stiftelsen Sophia Maria Zorg från Nederländerna (nedan kallad leverantören) ett försäljningskontrakt.
§ 2 Återkallande
Kunden kan säga upp sitt kontrakt inom två veckor utan att ange skäl skriftligen (t.ex. brev, e-post) eller genom att returnera varorna. Perioden inleds med mottagande av varor. Återkallelsen tidsfrist är tillräcklig för att skicka paketet eller varan. Återkallelsen ska skickas till:

Maria Sophia Foundation Zorg - 27 ª Klaastraat 5911JN Venlo-Holland [email protected]
Ångerrätten enligt § 312 BGB d punkt 4 ingår inte i fördrag
- Leverans av varor som görs enligt kundens specifikationer eller tydligt anpassade till individuella behov eller deras aufgründ
kan naturen lämpar sig inte för återvändande eller skämma bort snabbt eller vars utgångsdatum har passerat,
.
I händelse av en avbokning den ömsesidigt mottagna tjänster till rygg och ser några fördelar (t.ex. ränta). Kan konsumenten att fullgöra fått helt eller delvis, eller endast i en sliten stat måste kunden betala säljaren kompensation för värdet. Med det frige av sakerna detta inte gälla om nedskrivning enbart på deras undersökning - som när det gäller en butik har varit möjligt - beror. Under en retur från ett gods leverans vars order på sammanlagt upp till 40,00, har konsumenten stå för kostnaderna att återvända om de levererade varor som beställts. Annars avkastningen är gratis för konsumenten.
§ 3 Priser, Leverans och Retur
De skäl som anges i respektive anbud priser är i euro och alla är brutto - dvs De inkluderar alla pris-komponenter, inklusive eventuella skatter. Alla priser gäller - om inte annat avtalats - Ingen förpackning, frakt, porto och försäkring. Det ankommer således på avsändare av varor för leverans, och fraktkostnader. Belopp beror på erbjudandet i samband med gjorda specifika uttalanden (se enskild post beskrivning). När en kund köper flera poster för vilka fraktkostnaderna är olika, det högsta beloppet i varje enskilt fall sätts till sjöfarten av leverantören. Om kunden inom en vecka från den leverantör mer än en punkt finns det möjlighet att en enda sändning. Förutsättningen är att kunden meddelar Motsvarande siffror i tid. Kunden är garanterad att ha deponerats hos Matryoshka Store korrekt och fullständig leveransadress. Om det beror på felaktig adress data till ytterligare kostnader för
Dispatch - kom igen om betalande transport - kunden har att betala dessa till leverantören. Detta skall göras före återsändning.
§ 4 Betalningsvillkor
Avgörande för kassaprocessen är uppgifter om den accepterade betalningsmetoder för varje enskild post beskrivning. Kunden samtycker till att betala alla belopp inom 10 dagar efter mottagandet av begäran om betalning utan avdrag, betydligt mottagandet av beloppet av leverantören. Efter utgången av den period kunden utan ytterligare förklaring av säljaren i standard.
§ 5 Fraktkostnader
Leveransen av poster, om inte exceptionella annat avtalats, i princip, mot betalning i förskott - det vill säga en leverans till kunden är beroende av betalning av betalas av kunden. Om något uttryckligt avtal möjligt. Delleveranser är tillåtna, om de inte är orimligt att kunden. En sändning till andra länder är endast i fråga om en uttrycklig överenskommelse om kostnaderna mellan kunden och leverantören och möjligt. Vid transportskador godkänner kunden detta omedelbart till leverantören och att föreskriva en eventuell påstående av fordringar mot den relevanta transport-och sjöförsäkring bästa för att stödja. Kunden är således vår skyldighet bland annat transportskador på varorna direkt efter leverans av hänsyn så långt utåt synlig, och han har hållit på förpackningen. Om skadan är inte bara känna igen, har kunden att ange detta inom 7 dagar efter leverans av transport och leverantör.
§ 6 Garanti - och garantivillkor
I enlighet med de gällande föreskrifterna för kunden i händelse av fel på levererade varor till en början bara en rätt till rättelse. Brist måste visas till leverantören som kunden senast 10 dagar efter mottagandet av varor. Konsumenterna har hittills att avgöra huruvida rättsmedlet bör antingen genom reparation eller utbyte. Leverantören är dock rätt att vägra typ av tjänst, om det bara är möjligt med orimliga kostnader och andra typer av gottgörelse för något större nackdelar är konsumenten. Kunden har inte rätt att avhjälpa den nuvarande avsaknaden av en direkt avgift eller kan den tas bort av en tredje part (själv-resultat) och alla utgifter som inte ersätts för kunden. Om kompletterande resultat har misslyckats, kunden i allmänhet lägre efter valet i enlighet med lagstiftning är inköpspriset (reducering), häva avtalet (utträde), skadestånd eller kräva ersättning för spillo utgifter.
Fraktkostnader

Våra kostnader är närmare för varje land. Efter betalning kommer vi att leverera varan inom 24 timmar.
Leveransen av poster, om inte exceptionella annat avtalats, i princip, mot betalning i förskott - det vill säga en leverans till kunden är beroende av betalning av betalas av kunden.
Om något uttryckligt avtal möjligt. Del leveranser är tillåtna om de är rimliga för beställaren.


Varningar och allmän ansvarsförsäkring


* De Matrjoschkas är inte lämplig för barn under 3 år eftersom de innehåller smådelar som barnen kan ta i munnen och sväljer den
* Använd endast tre år under ständig övervakning.
* Vi är inte ansvarig för användningen av de uppnådda Matrjoschkas personskador eller skador på någon som helst egenskap.
Google Analytics Alternative
Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »